Služby

Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení /vyhradených technických zariadení/ - revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach

V zmysle Zákona NR SR číslo 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich.


Viac tu: https://www.revizie-elektricke-bratislava.com/ 

 • Revízie v ý c h o d i s k o v é
 • Revízie p r a v i d e l n é
 • Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych
 • Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových systémov
 • Revízie a kontroly fotovoltaických elektrární
 • Revízie a kontroly veterných a turbínových elektrární
 • Revízie a kontroly hauseboatov
 • Servis vyhradených technických zariadení
 • Servis výpočtovej techniky - hardware, software
https://revizie-elektricke-bratislava.eu/ https://revizie-elektricke-bratislava.sk/ https://revizie-elektricke-bratislava-sk.webnode.sk/ https://jan-koller.simplesite.com/418859181 https://revizie-elektricke-bratislava1.webnode.sk/
Viac tu: https://www.revizie-elektricke-bratislava.com/

CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA:

Cenovú ponuku(kalkuláciu) posielame na vyžiadanie po zaslaní: projektovej dokumentácie,predošlých revíznych správ,foto EZ, počet a typ EZ.
Viac tu: https://www.revizie-elektricke-bratislava.com/